Aktualny plan lekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz w dzienniku elektronicznym szkoły.

>> Zaloguj się do dziennika elektronicznego