background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projekt PASUSZ

(Kliknij aby powiększyć)


Rekrutacja 2022/23


PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2022/23

Podręczniki - przedmioty ogólnoksztalcace

Podręczniki - przedmioty matematyczno-przyrodnicze i zawodowe teoretyczne

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik informatyk

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik programista

Podręczniki - przedmioty zawodowe - Technik elektronik

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KIERUNKÓW TECHNIK MECHATRONIK I MECHANIK USTALONE BĘDĄ WE WRZEŚNIU NA LEKCJACH Z NAUCZYCIELEM ZAWODUPodstawa prawna

Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).TERMINY REKRUTACJI

Harmonogram


Zasady rekrutacji

Technikum

Branżowa Szkoła I StopniaREKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Adres systemu elektronicznego naboru do szkół średnich to: https://slaskie.edu.com.pl
Nasza szkoła widnieje pod nazwą: Technikum nr 4 (ZSTiO) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ZSTiO).
Zapraszamy do logowania!

hide panel Loading...