background-image

ZSTiO "Mechanik"

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projekt PASUSZ

(Kliknij aby powiększyć)


Dokumenty


Uczniowie/absolwenci składający wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości:
- 9 zł - legitymacja szkolna
- 26 zł - świadectwo
na konto:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
82 1090 1186 0000 0001 4372 9474


Sprawozdanie finansowe ZSTiO


Sprawozdanie finansowe za rok 2018

ZFŚS


Załącznik nr 4 regulaminu ZFŚS - oswiadczenie o dochodach
Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS - wczasy pod gruszą
Załącznik nr 8 do Regulaminu Komisji - wzmożone zakupy świąteczne
Załącznik nr 9 do regulaminu komisji - wniosek - bezzwrotna pomoc
Załącznik nr 10 do regulaminu komisji - zapomoga dla studentów
Załącznik nr 11 do regulaminu - wniosek o pożyczkę
Załącznik nr 12 do regulaminu - umowa pożyczki
hide panel Loading...